LC-Tec Holding: LC-Tec Holding AB erhåller engångsersättning istället för royalty

Under 2015 avyttrade LC-Tec Holding AB dotterbolaget LightSpace Inc. (se delårsrapport 9 månader samt bokslutskommuniké 2015) för en engångssumma, men med skyldighet för köparen att betala royalty från framtida försäljning av produkter baserade på de patent som LightSpace Inc. äger. Köparen har haft rätt att betala en ytterligare engångssumma istället för kommande royalty. Köparen har under slutet av december 2017 … Read More

LC-Tec Holding: LC-Tec Displays AB signs agreement with supplier of variable filters based on plastic substrates

LC-Tec Holding AB’s subsidiary LC-Tec Displays AB has recently signed a multi-year agreement with a partner and supplier of variable filters based on plastic substrates. The agreement is an important part of LC-Tec’s focus on smart glasses products, as it ensures high delivery capacity of LC-Tec’s patented and patent-pending PolarView® filter. For the smart glasses application, it is a great … Read More

LC-Tec Holding: LC-Tec Displays AB tecknar avtal med leverantör av varierbara filter baserade på plastsubstrat

LC-Tec Holding ABs dotterbolag LC-Tec Displays AB har nyligen tecknat ett flerårigt avtal med en samarbetspartner och leverantör av varierbara filter baserade på plastsubstrat. Avtalet är en viktig del inom LC-Tecs satsning på produktområdet smarta glasögon då det säkerställer hög leveranskapacitet av LC-Tecs patenterade och patentsökta PolarView®-filter. För applikationen smarta glasögon är det en stor fördel att kunna erbjuda böjbara … Read More

LC-Tec Holding: LC-Tec and SKUGGA demonstrate automatically dimmable sunglasses at the AWE exhibition in Santa Clara

LC-Tec Displays AB and SKUGGA Technology AB demonstrate prototypes of the next generation automatically dimmable sunglasses at the AWE exhibition in Santa Clara (USA) on June 1-2. The patent-pending SKUGGA® glasses are based on LC-Tec’s patented and patent-pending PolarView® filter, which enables electrical control of the light transmittance of the lenses. The PolarView®-ND(14)-F uses liquid crystal (LC) technology; the adjustment … Read More

LC-Tec Holding: LC-Tec och SKUGGA demonstrerar automatiskt dimbara solglasögon vid AWE-mässan i Santa Clara

LC-Tec Displays AB och SKUGGA Technology AB demonstrerar prototyper av nästa generations automatiskt dimbara solglasögon vid AWE-mässan i Santa Clara (USA) den 1-2 juni. De patentsökta SKUGGA®-glasögonen är baserade på LC-Tecs patenterade och patentsökta PolarView®-filter, vilket möjliggör elektronisk kontroll av linsernas ljusgenomsläpp. PolarView®-ND(14)-F använder flytande kristall (eng. liquid crystal, ”LC”)-teknik; ändringen från en gråskalenivå till en annan är mycket snabb … Read More

LC-Tec Holding: LC-Tec Displays AB tecknar avtal om att förvärva andelar i kommanditbolag

LC-Tec Holding ABs dotterbolag LC-Tec Displays AB har nyligen tecknat avtal om att förvärva andelar i ett kommanditbolag. Affären förväntas under 2017 ge ett resultattillskott om drygt 1 Mkr, samt ett tillskott av likvida medel om drygt 3 Mkr. Om LC-Tec LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än … Read More

LC-Tec Holding: Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 10 maj 2017 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag. Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson. Stämman beslutade: •   Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning •   Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag •   Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör •   Att styrelsearvoden skall utgå med 125 000 … Read More