Investerar introduktion


Investors introduction


The shares of LC-Tec Holding AB are listed on Nordic Growth Market's (NGM’s) market for fast-growing companies - Nordic SME. LC-Tec follows the rules and regulations as stated in the agreement between Nordic SME and the company. The information policy safeguards high quality on external information.

The issued regular financial reports are in Swedish, but we are open for any questions and translation upon request. LC-Tec´s accountant is Thomas Nielsen, KPMG AB.

Investors introduction (Sv)

LC-Tec Holding AB (publ), organisationsnummer 556480-7377, är ett svenskt aktiebolag vars aktie är upptagen till handel på NGM Nordic SME. LC-Tec är ett teknikbolag som bedriver verksamhet genom utveckling och tillverkning av optiska komponenter baserade på LC-teknik. Kunderna återfinns på en global marknad. Bolaget har sitt huvudkontor i Borlänge.

LC-Tec behöver inte tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, den s.k. ”Koden”, men i valda, relevanta delar har styrelsen ändå valt att göra det för att öka transparens och spårbarhet. Anledningen till styrelsens bedömning att hela Koden inte är tillämpbar beror framförallt på bolagets storlek. LC-Tecs revisor är Thomas Nielsen, KPMG AB.

LC-Tec Holding AB Bolagsordning


Subscribe to press releases and financial reports here:

Subscribe

Please contact us for further information.
LC-TEC News

Are you looking for a trustworthy partner for commercializing a new product?

Do you need assistance in selecting the most suitable product model? Does your application require further custom designing and optimization? We are here to help. Start a conversation with our cooperative experts today!

CONTACT US!