Image

Ingvar Andersson

Född 1950. Styrelseledamot i LC-Tec sedan 2007, ordförande sedan 2011.

Ingvar har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och investera i unga företag samt andra former av kommersialisering av forskningsresultat. Ingvar har 6 års erfarenhet av ledande befattningar inom stora multinationella företag inom FoU, design, affärs-och produktutveckling. Han är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och har en doktorsavhandling i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola. Övriga positioner är styrelseledamot i Venture Solutions Sweden AB och Venture Solutions Korea AB samt i Hans E Olssons stiftelse. 

Innehav i LC-Tec Holding AB 750 000 aktier.

Image

Anders Björkman

Född 1955. Styrelseledamot i LC-Tec sedan 2021.

Anders har mer än 25 års erfarenhet av globala roller inom Telecom, både i ”start-ups” och inom multinationella företag. Har byggt upp mer än 15 företag i Europa, Asien, Australien och Nordamerika. 

Exekutiva roller inom företagsledning, försäljning och marknadsföring. Anders är ekonom i botten med Internationell Marknadsföring vid IFL (Institutet för FöretagsLedning) som påbyggnad. 

Specialiserad utbildning inom Radio och Antennteknologi. Övriga befattningar är Senior Advisor och styrelseledamot i Kaelus AB. Driver det egna bolaget Matelco AB. 

Innehav i LC-Tec Holding AB 51 094 aktier.

Image

Åke Hörnell

Född 1948. Styrelseledamot i LC-Tec sedan 1994.

Åke har bred erfarenhet som innovatör och har sedan mer än 40 år engagerat sig inom produkt-, teknik-och affärsutveckling, främst inom LCD och elektrooptik. 

Han utsågs till hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola 1996 för utveckling och kommersialisering av automatiska nedbländande svetshjälmar. Övriga positioner är styrelseledamot i Hörnell Teknikinvest AB och Aketek Industries AB. 

Innehav i LC-Tec Holding AB 3 741 113 aktier direkt och genom bolag.

Image

Anna Weiner Jiffer

Född 1971. Styrelseledamot i LC-Tec sedan 2014.

Anna har en bred erfarenhet av affärs-utveckling och entreprenörskap i tvärvetenskapliga miljöer från flera branscher, inklusive medicinsk utrustning, fastigheter, tillämpad fysik, detaljhandel, textilier, belysning och högteknologiska nystartade företag. 

Anna har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola. Övriga befattningar är Senior Management Consultant på Serendipity AB, ordförande Beans In Cup AB, ordförande Hållbar Tillväxt AB, ordförande Polynova Nissen AB, styrelseledamot Railcare Group AB (publ), styrelseledamot Fortinova AB (publ), styrelseledamot White Pearl Technology Group AB (publ).

Innehav i LC-Tec Holding AB 79 987 aktier.

Image

Jesper Brodersen

Född 1986. Styrelseledamot i LC-Tec sedan 2023. Verksam som rådgivare åt LC-Tec sedan 2017.

Utbildning: Kandidatexamen filmregi och magisterexamen i film, Akademin Valand, Göteborg. Har studerat arkitektur vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga befattningar: Styrelseledamot i Kosmokopter AB och Kosmokopter AS. Ledamot av Europeiska filmakademin (EFA).

Aktuellt innehav i LC-Tec: 134 394 aktier