Ingvar Andersson

Född 1950. Styrelseledamot i LC-Tec sedan 2007, ordförande sedan 2011.
Utbildning: Civilingenjör, Teknologie doktor.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Venture Solutions Sweden AB och Venture Solutions Korea AB samt i Hans E Olssons stiftelse. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Aktiebolaget Chalmersinvest, Encubator Holding AB och Encubator AB. Styrelseordförande i Acosense AB. Likvidator i Anne och Ulf Stockevik AB.
Aktuellt innehav i LC-Tec: 560 000 aktier (31 mars 2023)

Anders Björkman

Född 1955. Styrelseledamot i LC-Tec sedan 2021.
Utbildning: Int. Marknadsekonom IFL (Institutet för Företagsledning).
Övriga nuvarande befattningar: Styrelsemedlem i Kaelus AB och Matelco AB.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): TommComm AB.
Aktuellt innehav i LC-Tec: 27 396 aktier (31 mars 2023)

Åke Hörnell

Född 1948. Styrelseledamot i LC-Tec sedan 1994.
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Hörnell Teknikinvest AB, styrelseledamot och VD i Aketek Industries AB.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Hydropulsor AB och LCTec Asia Ltd.
Aktuellt innehav i LC-Tec: 3 312 846 aktier.

Anna Weiner Jiffer

Född 1971. Styrelseledamot i LC-Tec sedan 2014.
Utbildning: Civilingenjör med examen från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Beans in Cup AB, Beans in Cup Holding AB. Styrelseledamot i Serendipity AB, HållbarTillväxt Sverige AB, Railcare Group AB, Fortinova AB och Fortinova Fastigheter AB (publ).
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot och interims-vd för Real Holding AB, Styrelseledamot i TidyApp AB, Berotec AB och Hejmo Kredit AB.
Aktuellt innehav i LC-Tec: 45 703 aktier (31 mars 2023)