LC-Tec Holding AB´s valberedning senarelägger sitt förslag

Den 12 december 2023 informerades om sammansättning av valberedning för LC-Tec Holding AB som har att lämna förslag inför årsstämman, samt om tidsschema för valberedningens arbete.Med anledning av förestående nyemission och därav eventuella ägarförändringar senarelägger valberedningen tidpunkten för sitt förslag till den 15 april 2024.

Ytterligare upplysningar;

Valberedningens ordförande Nils Sandstedt (sandstedt.nils@gmail.com, 070 947 97 77)

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.