LC-Tec Holding: LC-Tec Displays AB tecknar avtal om att förvärva andelar i kommanditbolag

LC-Tec Holding ABs dotterbolag LC-Tec Displays AB har nyligen tecknat avtal om att förvärva andelar i ett kommanditbolag. Affären förväntas under 2017 ge ett resultattillskott om drygt 1 Mkr, samt ett tillskott av likvida medel om drygt 3 Mkr.


Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 0243-79 40 70
Mail: info@lc-tec.se


LC-Tec Holding AB – LC-Tec Displays AB tecknar avtal om att förvärva andelar i kommanditbolag (170516).pdf