Internationella företag visar intresse för LC-Tec

LC-Tec som säljer optiska komponenter för bland annat filmkameror och smarta glasögon, nästan uteslutande på export, har under senare tid visat sig vara intressant som förvärvsobjekt för andra större företag. Ett amerikanskt företag har tidigare visat intresse, men den diskussionen avbröts då parterna stod alltför långt isär i värderingsfrågor. En motsvarande dialog har nu inletts med ett asiatiskt företag. Den processen befinner sig dock ännu i ett mycket tidigt skede, och det går inte att lämna någon som prognos vad gäller utfallet.

“Vi förstår företagens intresse av LC-Tec. Våra produkter är unika och skulle passa mycket väl hos flera av de stora företagen som arbetar med optik. Vi kommer att seriöst överväga alla anbud” säger Ingvar Andersson, styrelseordförande i LC-Tec.

Denna information är sådan information som LC-Tec Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2024, klockan 08:15 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ingvar AnderssonStyrelseordförande+46 70-511 46 27

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.