LC-Tec Holding: LC-Tec Holding AB erhåller engångsersättning istället för royalty

Under 2015 avyttrade LC-Tec Holding AB dotterbolaget LightSpace Inc. (se delårsrapport 9 månader samt bokslutskommuniké 2015) för en engångssumma, men med skyldighet för köparen att betala royalty från framtida försäljning av produkter baserade på de patent som LightSpace Inc. äger. Köparen har haft rätt att betala en ytterligare engångssumma istället för kommande royalty. Köparen har under slutet av december 2017 utnyttjat denna möjlighet. LC-Tec tillfördes 125 000 EUR under 2017 som ett resultat av denna affär. Resultattillskottet är lika stort som det erhållna beloppet.


Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal, ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


För ytterligare upplysningar kontakta:
Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 0243-79 40 70
Mail: info@lc-tec.se

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27
Mail: info@lc-tec.se

LC-Tec Holding AB – LC-Tec Holding AB erhåller engångsersättning istället för royalty (180103).pdf