LC-Tec Holding AB: Styrelse och ledning i LC-Tec investerar minst 1,7 Mkr i den pågående nyemissionen

Såväl styrelse som ledning i LC-Tec avser att teckna sig för så kallade units i de pågående nyemissionen. Det finns i dag teckningssedlar på närmare 800 000 aktier motsvarande 400 000 units inlämnade från ledning och styrelse.

Den totala teckningslikviden för styrelse och ledning kommer uppgå till minst 1,7 Mkr.

“Det är glädjande att se att det finns ett så pass stort intresse för att delta i nyemissionen bland ledningen. Det kan bara tolkas på ett sätt.” säger Paula Bergman, VD för LC-Tec Holding AB (publ).

För mer info om nyemissionen besök https://www.lc-tec.se/foretradesemission-2022/


Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till LC-Tec i samband med Företrädesemissionen.

Black River Corporate Finance har analyserat LC-Tec, ur ett aktieplacerarperspektiv, närmare.

Läs summeringen här: https://borsposten.se/lc-tec-ytterligare-en-kund-valjer-att-ga-over-till-serieproduktion/

Läs hela analysen här: http://media.brcf.se/2022/05/lc-tec-analys-6-maj-2022.pdf

Börskollen: https://www.borskollen.se/nyheter/18/lc-tec-skalar-upp-produktionskapaciteten

Nyemissioner: https://www.nyemissioner.se/nyheter/lctec_skalar_upp_produktionskapaciteten/1305


För mer information, vänligen kontakta:
Paula Bergman, VD, LC-Tec Holding AB (publ)
Tel: +46 73 0243 033
E-post: paula.bergman@lc-tec.se


Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj kl. 13:30 CET


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.