Företrädesemission 2022


LC-Tec Holding AB har beslutat att genomföra en företrädesemission av units


LC-Tec utvecklar och tillverkar olika typer av optiska slutare, varierbara filter och polarisationsmodulatorer. Produkterna används bland annat för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror, i smarta glasögon, samt inom olika forskningsområden där man vill optimera och styra ljusgenomsläpp. LC-Tec har också produkter för mikroskop och lasersvetsar. 

LC-Tec är idag verksamt med sina lösningar inom optiska modulatorer på ett flertal marknader. LC-Tec säljer i första hand till företag, och kunderna finns framför allt utanför Sverige. Koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik (”LC”) och har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. 

LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar, och produkterna används bland annat för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I Bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning.  LC-Tec har idag ett stort antal prototyper ute hos diverse kunder. Bolaget har redan samarbete med ett flertal tillverkare av smarta glasögon för att utveckla skräddarsydda tekniska lösningar för respektive kunds produkt och det sker regelbundna leveranser till ett flertal ledande kameratillverkare.

För att bredda kundbasen för optiska komponenter krävs större produktionskapacitet och lägre produktionskostnad än vad Bolaget har idag. Bolaget har därför i avsikt att fullgöra en satsning på ny produktionskapacitet som kan framställa optiska komponenter i högre precision och med lägre produktionskostnad än vad som kan framställas med nuvarande produktionskapacitet. Den ökade precisionen i optiska komponenter förväntas möjliggöra vidare expansion genom att de optiska komponenterna blir mer attraktiva för slutkunderna. Utöver att skapa finansiell uthållighet kommer emissionslikviden därför främst att användas för att införskaffa den produktionskapacitet som behövs för att möta marknadens efterfrågan under många år framöver.Företrädesemissionen i sammandrag


Företrädesrätt
Den som på avstämningsdagen den 4 maj 2022 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Uniträtter berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna units, varvid fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Endast hela units kan tecknas (dvs. inga fraktioner).

Teckningskurs
4,38 SEK per unit motsvarande 2,19 SEK per aktie.

Avstämningsdag
Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt 4 maj 2022.

Teckningsperiod
6 maj 2022 – 20 maj 2022.

Handel med uniträtter
6 maj 2022 – 17 maj 2022.

För mer information, vänligen kontakta
Paula Bergman, VD
LC-Tec Holding AB (publ)
Tel: +46 73 0243 033
E-post: paula.bergman@lc-tec.se

Informationsdokument
Bolagsbeskrivning
Informationsbroschyr
Pressmeddelande

Are you looking for a trustworthy partner for commercializing a new product?

Do you need assistance in selecting the most suitable product model? Does your application require further custom designing and optimization? We are here to help. Start a conversation with our cooperative experts today!

CONTACT US!