LC-Tec Holding AB – God försäljning inom affärsområde 3D

LC-Tec Holding AB – God försäljning inom affärsområde 3D (221219)

LC-Tec konstaterar att försäljningen inom affärsområdet 3D under de två senaste månaderna uppgick till 3,2 Mkr. Detta ska jämföras med perioden januari till september under vilken försäljningen totalt uppgick till 1,6 Mkr. Den markanta ökningen bedöms bero på förnyat intresse för 3D-filmer i och med filmen Avatar 2 som nyligen hade biografpremiär.

LC-Tecs patenterade 3D-komponent PolarSpeed® marknadsförs och distribueras exklusivt genom samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA) och deras system DepthQ®. Detta system används huvudsakligen för visning av 3D-filmer på den internationella biografmarknaden.

”Det är oerhört tillfredsställande att se 3D-området återhämta sig efter Coronapandemin. Den första Avatarfilmen var den som till stor del banade väg för 3D-filmer och intresset för uppföljaren är stort. Det är viktigt att vi har flera affärsområden att luta oss mot, och även om kameraområdet är det vi ser störst tillväxtpotential inom kommer 3D-området fortsätta vara viktigt för oss.”, säger Jesper Osterman, vice VD på LC-Tec.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Jesper Osterman
Vice VD/CTO
LC-Tec Holding AB
Tel: 0243-79 40 78
Mail: jesper.osterman@lc-tec.se

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2022 kl. 8:30 CET.