Företrädesemission i LC-Tec Holding AB 19 mars – 5 april 2024LC-Tec Holding AB har beslutat att genomföra en företrädesemission där du erbjuds möjligheten att delta. Anmälan om teckning ska ske under perioden 19 mars 2024 – 5 april 2024.

Om LC-Tec

LC-Tec är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik (”LC”) och har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC- baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar, och produkterna används bland annat tillsammans med professionella videokameror, i smarta glasögon och för visning av 3D-film på biografer.

Investment Highlights

  • Världsledande och patenterad teknik som kan användas i flera olika applikationer med internationell potential
  • Intresset för elektroniskt variabla ND-filter ökar dramatiskt
  • LC-Tec har en unik position som den enda fristående leverantören som tillhandahåller ND-filter

Spännande nyheter

Bakgrund till Företrädesemissionen

LC-Tec har under flera år tillsammans med sina kunder utvecklat och produktionsanpassat unika optiska filter som bolaget erbjuder marknaden inom de prioriterade affärsområdena kamera och smarta glasögon. Utvecklingen har nu kommit så långt att bolaget är på väg att övergå till serieproduktion. Detta kommer att medföra avsevärt mycket högre volymer i antal sålda enheter.

För att möta behovet av högre volymer behövs ett ökat rörelsekapital liksom investeringar i produktionskapacitet, varför styrelsen nu har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande en emission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst cirka 20,2 MSEKVillkor

Erbjudandepris
Teckningskursen uppgår till 0,41 SEK

Emissionsvolym
20,2 MSEK

Teckningsperiod
19 mars 2024 – 5 april 2024

Säkerställande
Emissionen är fullt säkerställd genom teckningsåtaganden från bolagets större ägare, samt garantiåtaganden

För mer information, kontakta:

Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: +46 243 79 40 70
Mail: olle.westblom@lc-tec.se

Are you looking for a trustworthy partner for commercializing a new product?

Do you need assistance in selecting the most suitable product model? Does your application require further custom designing and optimization? We are here to help. Start a conversation with our cooperative experts today!

CONTACT US!