LC-Tec erhåller första order inom nytecknat ramavtal

LC-Tec Holding AB (publ) har genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB, erhållit en order inom det nyligen undertecknade ramavtalet för utveckling av produkt inom applikationsområdet smarta glasögon. Ramavtalet kommunicerades 3 oktober. Projektet löper under oktober till december och ordervärdet uppgår till 3,4 MSEK.
LC-Tec ser goda möjligheter till kommande order inom ramavtalet.
Inga ytterligare detaljer offentliggörs då samarbetet är sekretessbelagt av konkurrensskäl.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: +46 243 79 40 70
Mail: olle.westblom@lc-tec.se

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.