Valberedning för LC-Tec Holding AB utsedd

I enlighet med beslut vid årsstämma i LC-Tec Holding AB den 11 maj 2023 har en valberedning utsetts. Uppgifter för valberedningen är att inför bolagsstämma där valfrågor skall behandlas lämna förslag till:

– Val av ordförande vid stämman– Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen– Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i eventuella utskott– Val av revisor samt ersättning till denne– Vid årsstämma lämna förslag till hur valberedning utses

Årsstämma 2024 äger rum den 17 maj. Valberedningens förslag skall lämnas senast den 31 mars 2024.

Valberedningens ledamöter har utsetts av de tre största ägarna, och är:– Nils Sandstedt (sandstedt.nils@gmail.com, 070 947 97 77)– Per Lindvall (per.lindvall@realtidmedia.se, 070 480 03 67)– Åke Hörnell (ahornell@telia.com, 070 994 79 00)

Ordförande är Nils Sandstedt såsom representant för bolagets störste ägare.Därutöver medverkar styrelsens ordförande Ingvar Andersson (ingvar.venturesolutions@gmail.com, 070 511 46 27) i valberedningens arbete.Övriga ägare i bolaget ges tillfälle att lämna förslag till valberedningens ledamöter, dock senast den 28 februari 2024.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Olle WestblomVDLC-Tec Holding ABTel: +46 243 79 40 70Mail: olle.westblom@lc-tec.se

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.