Omvandling av interimsaktier klar

LC-Tec Holding AB (publ)s (“LC-Tec”) nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO4 avslutades den 22 september 2023. Bolagsverket har nu registrerat ärendet. Omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier beräknas ske denna vecka, då även de nya aktierna beräknas bli tillgängliga på respektive aktieägares depå/VP-konto.

Genom de nyttjade antalet teckningsoptioner tillförs 3 716 278 nya aktier till Bolaget, totalt nytt antal aktier blir därmed 29 624 897 stycken. Aktiekapitalet ökar med 378 082,51 SEK, vilket medför att totalt aktiekapital i Bolaget efter utfallet uppgår till 3 013 944,41 SEK.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: +46 243 79 40 70
Mail: olle.westblom@lc-tec.se

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.