Ökad produktivitet minskar kostnader för LC-Tec

Under 2023 har LC-Tec ökat produktiviteten i den egna produktionen samt kommit att öka användning av underleverantörer. En effekt av detta har varit att det uppstått en övertalighet i den egna organisationen vilket gör att LC-Tec varslat ett antal anställda vid företagets anläggning i Borlänge.

Åtgärden leder till minskade kostnader från och med tredje kvartalet 2023.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 29 juni 2023 kl. 23:25 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB

Tel: 073-024 30 33
Mail: olle.westblom@lc-tec.se

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.