LC-Tec ökar leveransvolymerna och anställer ny produktionschef i Borlänge

LC-Tec Holding AB – LC-Tec ökar leveransvolymerna och anställer ny produktionschef i Borlänge (220711)

Johan Hedback tillträder som ny produktionschef vid LC-Tecs anläggning i Borlänge där han kommer att ansvara för bolagets produktion och produktionsteam. Johan kommer närmast från SSAB där han verkade som sektionschef.

“Det är med glädje som jag välkomnar Johan till LC-Tec. Hans erfarenhet av volymproduktion och goda ledarskap kommer att vara oerhört värdefull för den produktionstillväxt som vi står inför. Johan söker nya utmaningar på ett mindre företag i förändring och utveckling där varje persons insats är betydelsefull, vilket är precis det som LC-Tec kan erbjuda.”, säger Jesper Osterman, tf. VD / CTO vid LC-Tec.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2022 kl. 8:30 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Jesper Osterman
tf. VD / CTO
LC-Tec Holding AB
Tel: 0243-79 40 78
Mail: jesper.osterman@lc-tec.se

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.