LC-Tec Holding: Offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2017

LC-Tec Holding ABs årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se.

I koncernens kassaflöde har vissa poster rubricerats annorlunda i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén. Årets kassaflöde är emellertid samma i såväl årsredovisning som kommuniké.

Årsredovisning 2017 (in Swedish)


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: info@lc-tec.se