LC-Tec Holding: Lightspeed Design, Inc. och LC-Tec Displays AB tecknar nytt exklusivt distributionsavtal

Lightspeed Design, Inc. (USA) och LC-Tec Displays AB har idag tecknat ett nytt flerårigt exklusivt distributionsavtal som innebär att LC-Tecs patenterade PolarSpeed®-teknik fortsatt kommer att användas i polarisationsmodulatorn DepthQ® för visning av 3D-filmer på den internationella biografmarknaden.

För ytterligare information, se den engelska versionen av pressmeddelandet.

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, polarisationsmodulatorer, switchbara filter och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

 

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Displays AB
Tel: 0243-79 40 70
Mail: info@lc-tec.se

LC-Tec Holding AB – Lightspeed Design, Inc. och LC-Tec Displays AB tecknar nytt exklusivt distributionsavtal (20150622)-SWE

LC-Tec Holding AB – Lightspeed Design, Inc. and LC-Tec Displays AB sign a new exclusive distribution agreement (20150622)-ENG