LC-Tec Holding: LC-Tec Displays AB och Genus Ltd. demonstrerar LC-baserat elektroniskt ND-filter vid IBC 2015

LC-Tec Displays AB och Genus Ltd. (Hongkong) demonstrerade prototyper av ett innovativt LC-baserat elektroniskt ND-filter vid den internationella mässan IBC 2015 (International Broadcasting Convention) i Amsterdam den 9-15 september. Genus är ett företag som specialiserat sig på avancerade kameratillbehör. LC-Tec har under en längre tid samarbetat med dem avseende optimering och kommersialisering av den nya produkten som i denna konfiguration främst riktar sig till professionella fotografer.

ND-filtret är baserat på LC-Tecs patenterade PolarView®-teknik och mottogs med stort intresse. För ytterligare beskrivning av produkten, se intervju med Anthony Wong, VD på Genus: http://www.newsshooter.com/2015/09/15/ibc-2015-the-holy-grail-of-dslr-filmmaking-genus-show-prototype-lens-adapter-with-built-in-electronic-nd-filter/.

Produktlansering beräknas ske under 2016.

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, polarisationsmodulatorer, switchbara filter och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Displays AB
Tel: 0243-79 40 70
Mail: info@lc-tec.se

 

LC-Tec Holding AB – LC-Tec Displays AB och Genus Ltd. demonstrerar LC-baserat elektroniskt ND-filter vid IBC 2015 (20150915).pdf