LC-Tec Holding: LC-Tec Displays AB erhåller order på större utvecklingsprojekt

LC-Tec Holding AB (publ) har genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB nyligen erhållit en order på ett större utvecklingsprojekt. Projektet avser förbättring av prestandan hos en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. Ordern är värd motsvarande cirka 1,7 MSEK och slutleverans beräknas ske under Q2 2017. Projektet kan potentiellt leda till framtida leveransmöjligheter.

Inga ytterligare detaljer offentliggörs.


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Displays AB
Tel: 0243-79 40 70
Mail: info@lc-tec.se


LC-Tec Holding AB – LC-Tec Displays AB erhåller order på större utvecklingsprojekt (20160920).pdf