LC-Tec Holding: Ändrat datum för årsstämma och tremånadersrapport

LC-Tec Holding AB (publ) ändrar datum för årsstämma och tremånadersrapport från tidigare kommunicerade 15 maj 2014 till 20 maj 2014.

Om LC-Tec

LC-Tec är ett teknikföretag specialiserat på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal, LC) teknik. Företaget har mer än 20 års erfarenhet från utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, polarisationsmodulatorer, switchbara filter och informationsdisplayer. Huvudkontoret i Borlänge huserar avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 031-772 40 30

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Ann-Sofie Bülund
Ekonomichef
LC-Tec Holding AB
Tel: 0243-79 40 85

Mail: info@lc-tec.se

LC-Tec Holding AB – Ändrat datum för årsstämma och tremånadersrapport (20140108)