LC-Tec Holding AB – Paula Bergman tillträder som VD på LC-Tec

LC-Tec Holding AB – Paula Bergman tillträder som VD på LC-Tec (211026)

För att kunna möta framtida utmaningar och förväntade högre volymer stärker LC-Tec ledningen med ytterligare senioritet och internationell erfarenhet genom rekryteringen av Paula Bergman som ny VD för bolaget. Hon tillträder tjänsten den 15 november.

Paula har erfarenhet från flera ledande och strategiska befattningar i små och medelstora företag, samt från större koncerner som Siemens, Fortum och Scania. Hon har utbildningar från Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet.

Jesper Osterman, avgående VD, övergår till att vara vice VD, och kommer fortsättningsvis att fokusera på försäljning och vidare affärsutveckling tillsammans med Paula och resten av organisationen.

”Vi är mycket glada att få välkomna Paula som ny VD på LC-Tec. Hon har precis den bakgrund och det driv som behövs för att ta LC-Tec in i en ny tillväxtfas.”, säger Ingvar Andersson, styrelseordförande i LC-Tec Holding AB.

”Jag är hedrad över få ta över rollen som VD för LC-Tec. Det är ett otroligt fint företag med så mycket kompetens och innovation. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med mina nya medarbetare, styrelse och kunder för att ta nästa steg i bolagets utveckling och skapa innovativa och smarta produkter av högsta kvalité att erbjuda våra kunder.”, säger Paula Bergman.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27
Mail: info@lc-tec.se


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 8:30 CET.