LC-Tec Holding AB – Offentliggörande av årsredovisning 2011

LC-Tec Holding AB (publ), vars aktie handlas på NGM’s Nordic MTF lista, offentliggör årsredovisningen för 2011. Denna finns bifogat detta pressmeddelande samt tillgänglig på Bolagets hemsida (www.lc-tec.se).

Året i sammandrag:

• Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (23,5)

• Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -25,3 MSEK (-21,5)

• EBITDA-resultatet uppgick till -0,3 MSEK (-11,9)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,4 MSEK (-14,1)

• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,67 SEK (-0,91)

För ytterligare information kontakta:

Johan Österling
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Telefon: 070-538 80 00

Ingvar Andersson
Tf. VD
LC-Tec Holding AB
Telefon: 070-511 46 27

Jesper Osterman
Teknisk chef
LC-Tec Holding AB
Telefon: 073-98 11 379

Mail: info@lc-tec.se

LC-Tec Holding AB – Offentliggörande av årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011 (in Swedish)