LC-Tec Holding AB – LC-Tec rekryterar tidigare VD från Sivers

LC-Tec Holding AB – LC-Tec rekryterar tidigare VD från Sivers (220901)

LC-Tec har tecknat avtal med Olle Westblom, tidigare VD för Sivers IMA AB (publ), som kommer att tillträda som verkställande direktör för bolaget. Han tillträder senast den 1 december.

Jesper Osterman, som under rekryteringsperioden fungerat som tf. VD, återgår till rollen som vice VD och CTO. Han kommer nu att koncentrera sig på försäljning, produktledning och kundprojekt.

Olle Westblom har erfarenhet från utveckling och produktion inom Ericsson-koncernen och han har varit VD för Sivers IMA, ett bolag som han under en 10-årsperiod utvecklade från litet teknikbolag till ett etablerat bolag listat på först Nordic MTF och senare Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). Sivers IMA handlas numera på OMX Stockholm Mid Cap under namnet Sivers Semiconductors. För närvarande är Westblom VD för ett onoterat teknikbolag, SenSiC AB.

“LC-Tec är mitt uppe i ett program för att anpassa bolaget för väsentligt ökade leveransvolymer, och Olles erfarenhet och kunnande kommer att vara avgörande i vår vidare utveckling. Vi ser verkligen fram emot att han ansluter sig till oss”, säger Ingvar Andersson, styrelseordförande i LC-Tec.

“Att få chansen att tillträda som VD för LC-Tec gläder mig. Även om LC-Tec som bolag funnits ett tag så står flera av dess produkter i början av sin försäljning. Att få vara en del av denna tillväxtresa är något som jag ser fram emot”, säger Olle Westblom, tillträdande VD på LC-Tec.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2022 kl. 8:30 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27
Mail: info@lc-tec.se

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.