LC-Tec Holding AB – LC-Tec erhåller större order inom affärsområde smarta glasögon

För fullständigt pressmeddelande: LC-Tec Holding AB – LC-Tec erhåller större order inom affärsområde smarta glasögon (200930).pdf

LC-Tec Displays AB har erhållit en volymorder inom affärsområde smarta glasögon på motsvarande ca 1,3 Mkr. Ordern avser av en av LC-Tecs optiska slutare och kommer att levereras ut under innevarande år.

”Det är mycket glädjande att kunna räkna in en andra större order på kort tid. Denna gång är kunden en tillverkare av en sorts smarta glasögon, men det handlar inte om de AR-glasögon som vi ofta beskriver inom detta affärsområde. Sekretessavtal hindrar oss tyvärr från att avslöja ytterligare detaljer. Vi kan dock konstatera att vår långsiktiga satsning på organisk tillväxt genom ökad försäljning av nya produkter inom nya affärsområden ger resultat.”, säger Jesper Osterman, VD vid LC-Tec Displays AB.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Displays AB
Tel: 073-981 13 79
Mail: info@lc-tec.se


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 8:30 CET.