LC-Tec Holding AB – LC-Tec erhåller större order inom affärsområde kamera

LC-Tec Holding AB – LC-Tec erhåller större order inom affärsområde kamera (200922)

LC-Tec Displays AB har erhållit en order inom affärsområde kamera på motsvarande ca 1,4 Mkr från en kinesisk kameratillverkare. Ordern avser LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® och kommer att levereras ut under kommande fyra månader. Då filtret används i exklusiva videokameror för filmindustrin är volymerna förhållandevis begränsade.

“Det är fantastiskt roligt att få den här orden. Kunden kontaktade oss i början av förra året och vi har sedan dess arbetat tätt tillsammans för att skräddarsy vårt filter för deras kameror. Filmindustrin i Kina är enormt stor, men deras proffskameror används inte bara lokalt utan de har också fått fina recensioner i västvärlden. Ordern kan ses som en bekräftelse på att vi är på rätt väg inom detta produktområde. Förhoppningsvis kommer konkurrenter till denna kund som för närvarande utvärderar vårt PolarView®-filter att öka utvecklingstakten.”, säger Jesper Osterman, VD vid LC-Tec Displays AB.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Displays AB
Tel: 073-981 13 79
Mail: info@lc-tec.se


Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2020 kl. 8:30 CET.