LC-Tec Holding AB – LC-Tec Displays AB erhåller innovationsbidrag från Vinnova för utveckling av komponent till smart elektroniksystem

LC-Tec Holding AB – LC-Tec Displays AB erhåller innovationsbidrag från Vinnova för utveckling av komponent till smart elektroniksystem (210601).pdf

Vinnova, en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt, har inom utlysningen “Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2021” beviljat LC-Tec Displays AB bidrag till ett projekt avseende utveckling av en miniatyriserad LC-slutare för optisk kommunikation.

Totalt erhåller LC-Tec 1 131 000 kr i stöd. Projektet, som startar i augusti och beräknas pågå under 15 månader, kommer att bedrivas i nära samarbete med avdelningen för mikrosystemteknik vid Uppsala universitet. Målet är att med LC-Tecs teknologi som grund utveckla en liten och effektsnål komponent som ska integreras i ett system för bakåtstrålande trådlös optisk kommunikation. Sådana system kan komma att användas i sakernas internet (eng. Internet of Things, ”IoT”), vilket är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att föremål med inbyggd elektronik och internetuppkoppling kan styras eller utbyta data över nätet.

”Det är både glädjande och välkommet att Vinnova ännu en gång tror på oss. Vi har tidigare genomfört liknande projekt vars utfall har varit starkt bidragande till våra framgångar inom affärsområdena Kamera och Smarta glasögon. Detta blir första gången som vi kommer i kontakt med optisk kommunikation och det kommer bli stimulerande att få arbeta tillsammans med Uppsala universitet som bedriver forskning inom avancerad mikroteknik. Då allt fler saker blir uppkopplade känns detta som ett potentiellt framtidsområde för LC-Tec.”, säger Jesper Osterman, VD vid LC-Tec Displays AB.


För ytterligare upplysningar kontakta:
Jesper Osterman
VD
LC-Tec Displays AB
Tel: 073-981 13 79
Mail: info@lc-tec.se


Om
LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
1 juni 2021 kl. 8:30 CET.