LC-Tec Holding AB – LC Tec Displays AB erhåller första volymorder från världsledande leverantör av objektivadaptrar

LC-Tec Holding AB – LC Tec Displays AB erhåller första volymorder från världsledande leverantör av objektivadaptrar (230207)

LC-Tec har gjort betydande framsteg med sitt elektroniskt variabla ND-filter, PolarView®-eND, i strävan att omdefiniera filtersystem för fotograferings- och filmapplikationer. Företagets lösningar är på väg att bli den nya standarden för variabel ND och LC-Tec fortsätter att växa med sina senaste framgångar.

Denna första volymorder, värde ca 500 000 SEK, är resultatet av flera års samarbete med kunden. Leveransen kommer att ske i april/maj. Kunden är en av de ledande leverantörerna av objektivadaptrar för foto och video.

”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage den första volymordern från kunden. Det innebär att vi klarat av alla produkt- och kvalitetskrav som gör att vi nu är godkända som leverantör. Bedömningen är att denna order är resultat av LC-Tecs samarbete med den ledande amerikanska producenten av professionella videokameror, som kommunicerats tidigare, och att det samarbetet kan bidra till att även andra kunder accelererar sin produktutveckling/lansering. Detta blir den fjärde inom kamerasegmentet som lagt serieorder. Vi förväntar oss fler order från denna kund och det kommer att accelerera vår tillväxt inom affärsområdet kamera”, säger Olle Westblom, VD på LC-Tec Displays AB.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 0243-79 40 75
Mail: olle.westblom@lc-tec.se

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2023 kl. 8:15 CET.