LC-Tec Holding: LC-Tec Displays AB erhåller finansiellt stöd från VINNOVA

LC-Tec, med huvudkontor i Borlänge, har nyligen fått besked att Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA beviljat bidrag till ett projekt gällande utveckling av ett elektroniskt ND-filter (eng. ”Neutral Density”), baserat på flytande kristallteknik, för professionella kameraapplikationer.

VINNOVA har bedömt att projektet har ett stort nyhetsvärde för kameraapplikationer och att det finns goda möjligheter att nå en stor marknad. Totalt erhåller LC-Tec Displays AB 1 502 000 kr i stöd och medfinansierar dessutom projektet med motsvarande belopp. Utvecklingsprojektet kommer att starta omgående och pågå under 12 månader.

Jesper Osterman, VD på LC-Tec, säger:

”Vi är både glada och stolta över att VINNOVA beviljade bidrag till vårt projekt. Det är hård konkurrens i programmet Forska&Väx. Vi har under en längre tid arbetat med att identifiera nya applikationer och kameraområdet bedöms som lovande. Det ekonomiska stödet kommer att accelerera nödvändig produktutveckling vilket innebär att tiden till marknadsintroduktion av en för LC-Tec ny produkt kan kortas.”

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 20 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, polarisationsmodulatorer, switchbara filter och informationsdisplayer. I Bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27