LC-Tec Holding AB – Information om analys

LC-Tec Holding AB – Information om analys (211111).pdf


Information om analys

Black River Corporate Finance har analyserat LC-Tec, ur ett aktieplacerarperspektiv, närmare.

Läs summeringen här: https://borsposten.se/lc-tec-redo-att-lyfta

Läs hela analysen här: https://media.borsposten.se/2021/11/lc-tec-analys.pdf


För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27
Mail: info@lc-tec.se


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.