LC-Tec Displays AB erhåller finansiellt stöd från Vinnova

LC-Tec Displays AB erhåller finansiellt stöd från Vinnova gällande vidareutveckling av bolagets patenterade 3D-teknik för inbyggnad i kompakta projektorer.

LC-Tec, med huvudkontor i Borlänge, har nyligen fått besked att Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA beviljar den tidigare inlämnade projektansökan gällande vidareutveckling av Bolagetspatenterade 3D-teknik för inbyggnad i kompakta projektorer. Totalt erhåller LC-Tec Displays AB 2 445 000 kr i stöd från VINNOVA och medfinansierar dessutom projektet med motsvarande belopp. Utvecklingsprojektet, som kommer att starta omgående och pågå under 18 månader, förväntas möjliggöra etablering på nya marknader och därigenom skapa positiv tillväxt samt nya arbetstillfällen vid Bolagets produktionsanläggning i Borlänge.

Målet med VINNOVAs finansiering genom det aktuella programmet Forska&Väx är att små och medelstora företag ska öka sin konkurrenskraft genom att satsa på forskning och utveckling och därmed bidra till tillväxt i Sverige. Av totalt 340 st inlämnade projektansökningar var LC-Tec Displays AB ett av de 63 företag som fick sin ansökan beviljad.

Projektet syftar till att vidareutveckla Bolagets patenterade polarisationsmodulator för visning av stereoskopiska 3D-material, idag fullt kommersialiserad för biografmarknaden, så att den kan byggas in i kompakta projektorer. Till skillnad mot biografapplikationen då polarisationsmodulatorn placeras framför projektorn är avsikten för kompakta projektorer att bygga in den inuti projektorn, något som medför avsevärt högre ljusintensitet och brukstemperatur. Polarisationsmodulatorns konstruktion med tillhörande produktionsteknik behöver således utvecklas och optimeras för att den ska klara av denna mer påfrestande miljö.

Forskningshöjden inom projektet förväntas vara betydande och kommer att ligga inom områdena human factors, optik och tillverkning. Bolaget kommer bland annat att samarbeta med Acreo i Kista, ett av Europas främsta forskningsinstitut inom elektronik, optik och kommunikationsteknik, för genomförande av brukarstudier med försökspersoner som får bedöma upplevd 3D-kvalitet.

Potentiella kunder som är i behov av den nya polarisationsmodulatorn är de stora asiatiska konsumentelektroniktillverkarna och LC-Tec för redan idag initiala diskussioner med ett flertal aktörer som har visat intresse för patenterade tekniken för just inbyggnad i nästa generations 3Dprojektorer som för närvarande är under intensiv utveckling.

Jesper Osterman, teknisk chef på LC-Tec, säger:

”Vi är både glada och stolta över att VINNOVA beviljade vår projektansökan, det är hård konkurrens i programmet Forska&Väx. Vi är beredda att köra igång projektet omedelbart och det kommer att accelerera vår redan pågående 3D-satsning avsevärt. Framförallt kommer vi att kunna utöka samarbetet med partners som kan bidra till vidareutvecklingen av vår polarisationsmodulator. Vi kommer även kunna satsa betydande resurser på nya och förbättrade produktionsmetoder. Utmaningen inom projektet kommer att ligga i att utifrån ett användarperspektiv utveckla och optimera polarisationsmodulatorn så att den med en robust design presterar optimalt i en ny, mer påfrestande miljö och dessutom kommer att kunna tillverkas kostnadseffektivt vid vår befintliga produktionsanläggning i Borlänge, en utmaning som vi med glädje tar oss an.”

För ytterligare information kontakta:

Jesper Osterman, teknisk chef
LC-Tec Holding AB
Mobil: +46 73 98 11 379
e-mail: jesper.osterman@lc-tec.se

Åke Hörnell, grundare och styrelseledamot
LC-Tec Holding AB
Mobil: +46 70 994 79 00
e-mail: ahornell@telia.com

Om LC-Tec

LC-Tec erbjuder LCD-lösningar från forskning & utveckling till volymtillverkning och är ledandeleverantör för olika avancerade 3D-applikationer. LC-Tec har egenutvecklad teknologi inom detta område med varumärket PolarSpeed™. Huvudkontoret ligger i Borlänge där även produktutveckling och mindre produktion sker. Volymtillverkning av egna produkter samt legotillverkning sker i LC-Tecs fabrik i Shenzhen, Kina.

LC-Tec Holding AB, moderbolaget inom LC-Tec-koncernen, är listat på Nordic MTF. Dr. Åke Hörnell grundade LC-Tec. Även i dag är Åke Hörnell med bolag (Hörnell Teknikinvest AB) den störste ägaren i bolaget. För ytterligare information, vänligen besök hemsidan på www.lc-tec.com.

LC-Tec Displays AB_Pressmeddelande – Forska&Väx 4 april