Information om analys och artiklar

Black River Corporate Finance har analyserat LC-Tec, ur ett aktieplacerarperspektiv, närmare.

Läs summeringen här: https://borsposten.se/lc-tec-ytterligare-en-kund-valjer-att-ga-over-till-serieproduktion/

Läs hela analysen här: http://media.brcf.se/2022/05/lc-tec-analys-6-maj-2022.pdf

Börskollen: https://www.borskollen.se/nyheter/18/lc-tec-skalar-upp-produktionskapaciteten

Nyemissioner: https://www.nyemissioner.se/nyheter/lctec_skalar_upp_produktionskapaciteten/1305


För ytterligare upplysningar kontakta

Paula Bergman, VD, LC-Tec Holding AB (publ)
Tel: +46 73 0243 033
E-post: paula.bergman@lc-tec.se


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.