Flaggningsmeddelande: LC-Tec Holding AB tredje största ägare Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola överför sitt ägande till bolaget Chalmers Ventures AB

LC-Tec Holding AB tredje största ägare Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola har gjort en koncernintern transaktion av deras innehav i LC-Tec Holding AB varpå aktierna nu ägs av det helägda dotterbolaget Chalmers Ventures AB. Samtliga 1 605 926 st aktier ingick i transaktionen.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27
Mail: info@lc-tec.se


Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.