LC-Tec Holding: Offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2018

LC-Tec Holding ABs årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se. Årsredovisning 2018 (in Swedish) Om LC-TecLC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. … Read More

LC-Tec Holding: LC-Tec Displays AB erhåller finansiellt stöd från Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova), en svensk statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, har inom utlysningen “Innovationsprojekt i företag” beviljat LC-Tec Displays AB bidrag till ett projekt avseende utveckling av ett flytande kristallbaserat gråskalefilter för glasögon med förstärkt verklighet. Vinnova bedömer att projektet bygger på en innovation med stor … Read More

LC-Tec Holding: LC-Tec Displays AB erhåller order

Som kommunicerats i tidigare delårsrapporter samt pressmeddelande tecknade LC-Tec Holding AB (publ) genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB i augusti 2018 ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. LC-Tec Displays AB har nu erhållit en order inom detta ramavtal avseende vidareutveckling och optimering av den aktuella produkten. Ordervärdet är på motsvarande ca 1,4 Mkr med leveranser planerade … Read More

LC-Tec Holding: Minskad order

Den 28 mars i år offentliggjorde LC-Tec Holding AB en order om 6,5 MSEK med leveranser planerade under perioden maj 2018 till februari 2019, se tidigare pressmeddelande. Kunden har nu meddelat att man inte vill ha hela leveransen. LC-Tecs intäkter från denna order blir därför ca 2,8 MSEK lägre än planerat. Effekten på intäkter och resultat är störst under perioden … Read More

LC-Tec Holding: LC-Tec Displays AB tecknar ramavtal

LC-Tec Holding AB (publ) har genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB nyligen tecknat ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. Avtalet kan potentiellt leda till framtida leveransmöjligheter. Inga ytterligare detaljer offentliggörs. Om LC-Tec LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal, ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet av utveckling … Read More

LC-Tec Holding: Statsminister Stefan Löfven besöker LC-Tec

Under statsminister Stefan Löfvens pågående turné genom landet besökte han igår den 2 juli LC-Tec i Borlänge där han fick en presentation av bolagets verksamhet och produkter samt en guidad tur genom bolagets produktionsanläggning. Besöket avslutades med en pressträff vid vilken en satsning på ökad export och utlänska investeringar presenterades. Vid pressträffen beskrev statsministern LC-Tec som ”svensk industri i världsklass”. … Read More