LC-Tec Holding : LC-Tec förstärker ledningsgruppen

LC-Tec Holding AB har idag utsett Anders Bohman till ny Marknads- och Försäljningschef.

Anders Bohmans tidigare position var VD för Orthocone Innovation Technologies AB. Anders specialitet är att driva komplex försäljning och affärsutveckling och han har omfattande teknisk erfarenhet inom områdena avbildning och fotonik. Anders har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola samt en Master of International Business Administration (MBA) från Handelshögskolan i Göteborg.

Om LC-Tec

LC-Tec bedriver avancerad forskning och utveckling samt volymtillverkning av LC-baserade produkter för olika optiska applikationer vid Bolagets lokaler i Borlänge. Huvudprodukten är den patenterade polarisationsmodulatorn PolarSpeed™ som används för visning av 3D-film på biografer över hela världen.

För ytterligare information, kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 031-772 40 30

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: info@lc-tec.se

LC-Tec Holding AB – LC-Tec förstärker ledningsgruppen (20130104)