LC-Tec Holding AB offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2021

LC-Tec Holding ABs årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.lc-tec.se.

LC-Tec Holding AB Årsredovisning 2021

Informationen lämnades genom kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 18.30 CET.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Paula Bergman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-0243 033
Mail: info@lc-tec.se

Om LC-Tec
LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal “LC”) teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.