Financial reports and calendar (in Swedish)

Under verksamhetsåret 2018 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

Tidigare rapporter:

Delårsrapport 3-mån 2019 (in Swedish)

Årsredovisning 2018 (in Swedish).
Bokslutskommuniké 2018 (in Swedish)
Delårsrapport 9-mån 2018 (in Swedish)
Delårsrapport 6-mån 2018 (in Swedish)

Delårsrapport 3-mån 2018 (in Swedish)

Årsredovisning 2017 (in Swedish)
Bokslutskommuniké 2017 (in Swedish)
Delårsrapport 9-mån 2017 (in Swedish)
Delårsrapport 6-mån 2017 (in Swedish)
Delårsrapport 3-mån 2017 (in Swedish)

Årsredovisning 2016 (in Swedish)
Bokslutskommuniké 2016 (in Swedish)

Delårsrapport 9-mån 2016 (inSwedish)

Delårsrapport 6-mån 2016 (in Swedish)

Delårsrapport 3-mån 2016 (in Swedish)

Årsredovisning 2015 (in Swedish)
Bokslutskommuniké 2015 (in Swedish)
Delårsrapport 9-mån 2015 (in Swedish)
Delårsrapport 6-mån 2015 (in Swedish)
Delårsrapport 3-mån 2015 (in Swedish)

Årsredovisning 2014 (in Swedish)
Bokslutskommuniké 2014 (in Swedish)

Delårsrapport 9-mån 2014 (in Swedish)
Delårsrapport 6-mån 2014 (in Swedish)
Delårsrapport 3-mån 2014 (in Swedish)

Årsredovisning 2013 (in Swedish)
Bokslutskommuniké 2013 (in Swedish)
Delårsrapport 9-mån 2013 (in Swedish)
Delårsrapport 6-mån 2013 (in Swedish)
Delårsrapport 3-mån 2013 (in Swedish)

Årsredovisning 2012 (in Swedish)
Bokslutskommuniké 2012 (in Swedish)
Delårsrapport 9-mån 2012 (in Swedish)
Delårsrapport 6-mån 2012 (in Swedish)
Delårsrapport 3-mån 2012 (in Swedish)

Årsredovisning 2011 (in Swedish)
Bokslutskommuniké 2011 (in Swedish)
Halvårsrapport 6-mån 2011 (in Swedish)
Delårsrapport 3-mån 2011 (in Swedish)